• Zachowaj tylko te wspomnienia, które dają Ci radość

  Więcej

Pomoc psychoterapeutyczna dla osób

 • uzależnionych od:
  • alkoholu
  • narkotyków
  • internetu, gier komputerowych, telewizji, słuchania muzyki
  • hazardu
  • seksu, uzależnienia seksualnego, masturbacji
  • prac
  • kupowania
  • jedzenia
  • samookaleczania
 • doświadczających stanów nadmiernego lęku i poczucia osamotnienia
 • przeżywających naglą ciężką chorobę, śmierć współmałżonka, dziecka, członka rodziny, osoby bliskiej
 • w stanie niezdolności do radzenia sobie z pewnymi sytuacjami w życiu
 • o niskim poczuciu wartości
 • z powtarzającymi się nieporozumieniami w miejscu pracy
 • poszukujących nowego sensu w życiu
 • po latach opuszczających kapłaństwo, wspólnoty zakonne, różne grupy religijne, sekty
 • które wracają do Polski, cudzoziemców przybywających do Polski, emigrantów