• Zachowaj tylko te wspomnienia, które dają Ci radość

  Więcej

 • Nieszczęście jest niewolą, a zatem szczęście jest wolnością

  Więcej

 • Jutro jest zawsze czyste, nieskalane żadnym błędem

  więcej

 • Zagłuszanie bólu na jakiś czas sprawia, że powraca ze zdwojoną siłą

  więcej

Pomoc psychoterapeutyczna dla osób

 • które wracają do Polski, cudzoziemców przybywających do Polski, emigrantów,
 • przeżywających naglą ciężką chorobę, śmierć współmałżonka, dziecka, członka rodziny, osoby bliskiej,
 • po latach opuszczających kapłaństwo, wspólnoty zakonne, różne grupy religijne, sekty
  • doświadczających stanów nadmiernego lęku i poczucia osamotnienia
  • w stanie niezdolności do radzenia sobie z pewnymi sytuacjami w życiu
  • o niskim poczuciu wartości
  • z powtarzającymi się nieporozumieniami w miejscu pracy
  • poszukujących nowego sensu w życiu
 • uzależnionych od:
  • alkoholu
  • narkotyków
  • internetu, gier komputerowych, telewizji, słuchania muzyki
  • hazardu
  • seksu, uzależnienia seksualnego, masturbacji
  • prac
  • kupowania
  • jedzenia
  • samookaleczania